Будинок творчості дітей та юнацтва м.Покров Дніпропетровської області

 

Центр технічної творчості та комп'ютерних технологій

 

 

 

 

    Гурток  "Авіамодельний" :       

               

           - розвиток конструкторських здібностей;

           - проектування моделей і конструкцій різного функціонального призначення

           - формування у учнів стійкого інтересу до технічної творчості;

           - формування умінь і навичок роботи з різним інструментом;

           - виховання культури праці;

           - створення умов для професійного визначення вихованців,

                обгрунтованого вибору професії з урахуванням власних інтересів та здібностей;

           - формування й розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості

               (працелюбство, наполегливість, відповідальність).


 

   Гурток "Колективна радіостанція" :

 

            - вихованці ознайомлюються із основами радіотехніки,
                елементарною базою приймачів і радіопередавачів;
            - конструкцією та принципом роботи антен, призначених для роботи
                на різних радіохвилях;
            - принципом розповсюдження коротких і ультракоротких хвиль;
            - встановлення радіозв’язків із різними країнами, містами та континентами
                глибоко пов’язане із необхідністю досконалого знання географічного розподілу світу,

                морів і океанів, островів і архіпелагів.


     Гурток "Початкове технічне моделювання" :

 

          - засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять;
          - ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами,
          - формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами
               та інструментами;
          - вміння застосовувати отримані знання на практиці;
          - набуття досвіду власної творчої діяльності;
          - розвиток конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії.

 

  Гурток  комп'ютерної графіки "СПРАЙТ" :

 

             - розуміння поняття комп’ютерної графіки;

             - засвоїти відомості про графічні редактори та основні формати графічних файлів;

             - формувати початкові навички роботи в графічному редакторі Paint, засвоїти його призначення,

                  ознайомитись із інтерфейсом програми та її можливостями;

             - виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал;

             - розвивати координацію рухів, окомір, зорову пам’ять.


 

   Гурток "Умілі руки"  :

 

         - розвиток творчих здібностей учнів;

         - формування  інтересу до мистецтва;

         -  виховання художнього смаку  і працьовитості, уміння спостерігати і

              виділяти головне;

         - вдосконалення трудових умінь і навиків.


 

 

 

   Гурток "Автомодельний":

-відомості про практичне використання електрики, 

-сучасні технології обробках різних матеріалів, 

-основи раціоналізаторської роботи.

 На заняттях автомодельного гуртка вихованці вчаться будувати трасові

моделі, щоб надалі брати участь у справжніх спортивних змаганнях.