Будинок творчості дітей та юнацтва м.Покров Дніпропетровської області

 

Центр науково-дослідницької діяльності

 

   Гурток "Юний журналіст":

     

          -  реалізувати на практиці право дитини на вільне висловлювання;

    -  вироблення у дітей чіткої соціальної позиції;

    -  розширити знання молоді з громадянської освіти; 

    -  розвивати навички критичного мислення;

    - розвивати уміння вдало і нестандартно мислити;

    -  розвивати творчі здібності та вміння викладати свої думки в письмовій формі;

    -  розвивати  дизайнерські, художні, організаторські, товариські якості;

          -  розвивати навички планування та роботи в команді.


 

     Гурток "Юний хімік" :

 

       - пізнавальна:  ознайомлення з процесами, що відбуваються у речовинах, фізичними та хімічними процесами

           та законами,

           які покладено в основу хімії; ознайомлення з історією виникнення і розвитку хімічної науки;

       -  практична: формування умінь роботи з хімічним обладнанням; оволодіння навичками проведення  

            хімічних спостережень, оформлення їх результатів;           

       - творча: розвиток просторового та логічного мислення, уяви та фантазії; формування системного мислення,

           стійкого інтересу до хімії як наукової галузі,

           прагнення до нових знань, пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності.


 

    Гурток "Юний еколог" :

 

      - забезпечення вільного творчого інтелектуального розвитку дітей ;

      - виховувати любов до природи, навчати дітей розуміти і знати природу;

      - сприяти естетичному вихованню учнів, формувати в учнів екологічну культуру;

      -  надати та розширити знання про компоненти природи і деякі процеси, що відбуваються в ній, про зміни,

          спричинені діяльністю людини, про особливості охорони атмосфери, води, грунтів, надр, ландшафтів,

          рослинних і тваринних ресурсів.