Будинок творчості дітей та юнацтва м.Покров Дніпропетровської області

 Нормативно-правова база

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

1.      Конституція України.

2.      Концепція позашкільної освіти та виховання.

3.      Закон України «Про освіту».

4.      Закон України «Про  загальну середню освіту».

5.      Закон України «Про позашкільну освіту».

6.      Постанова Кабінету Міністрів України  від 06.05.2001№ 433 «Про затвердження переліку типів ПНЗ і Положення про ПНЗ»

7.      Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №769 «Про внесення змін до «Положення про позашкільний навчальний заклад».

8.      Наказ МОН України від 29.04.2002 №284 «Статут ПНЗ»

9.      Наказ МОН України від 12.07.2001 № 510 «Про затвердження порядку видачі випускникам ПНЗ свідоцтв про ПО»

10.  Наказ МОН України від 24.07.2001 № 553 «Про затвердження порядку державної атестації загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів»

11.  Наказ МОН України від 11.03.2010 № 202 «Про затвердження Примірних Типових штатних нормативів ПНЗ державної та комунальної форми власності системи МОН України»

12.  Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

13.  Наказ МОН, МС України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

14.  Наказ МОН України від 09.06.2005 № 350 «Про затвердження положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників ПНЗ «Джерело творчості»

15.  Наказ МОН України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»

16.  Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

17.  Закон України «Про  місцеве самоврядування».

18.  Указ Президента України від 24.04.2000 №612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді».

19.  Указ Президента України від 11.07.2005 №1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».

20.  Указ Президента України від 27.04.2009 №272 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти».

21.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та  організацій окремих галузей бюджетної сфери».

22.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної  цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки».

23.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до  2014 року».

24.  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

25.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629 «Про затвердження         Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період  до 2017 року».

26.  Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Концепціїї національно-патріотичного виховання молоді» від   27.01.2009 №3754/981/538/49.

27.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від                           10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

28.  Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.02.2011р.                               №Р-37/0/3-11 «Про завтерджння плану заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області» .

29.  Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.12.2012 №Р-931/0/3-12 «Про погодження проекту  регіональної цільової соціальної програми «Освіта Дніпропетровщини на   2013-2015 роки».

30.  V  Регіональна програма  охорони та захисту інтелектуальної власності на період до  2020 року  (рішення обласної ради від 23.05.2008 №385-15/).

31.  Обласна програма на 2000-2012рр. «Громадянське виховання особистості в умовах розвитку української державності».

32.  Міська Програма «Здоров’я  дітей та матерів м. Орджонікідзе на період до                            2015 року», затверджена 17.05.2010 року рішенням №1250 сесії 5 скликання Орджонікідзевської міської ради.

33.  План заходів Міської програми «Діти Орджонікідзе» на 2011-2015 роки, завтерджений рішенням виконавчого коміитету Орджонікідзевської міської ради від 23.08.2011р. за   № 93.

34.  Програма   «Організаційне,   інформаційно-аналітичне   та   матеріально-технічне забезпечення   діяльності   управління   освіти   виконавчого   комітету Орджонікідзевської міської ради на  2012-2014 роки», затверджена 26.07.2012  року рішенням №36 24 сесії Орджонікідзевської міської ради 6 скликання.

35.  Програма   «Дошкільна   освіта   міста   Орджонікідзе   на   2012-2014   роки», затверджена   26.07.2012   року   рішенням   №37   24   сесії   Орджонікідзевської міської ради 6 скликання.

36.  Програма   «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи  із  позашкільної роботи  з  дітьми   міста   Орджонікідзе  на                                    2012-2014 роки», затверджена 26.07.2012 року рішенням № 40 24 сесії Орджонікідзевської міської ради 6 скликання.

37.  Програма   «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти у місті Орджонікідзе на  2012-2014 роки», затверджена 26.07.2012   року   рішенням   №41   24   сесії   Орджонікідзевської   міської   ради                 6 скликання.

38.  Програма   «Надання   допомоги   дітям-сиротам   і   дітям,   позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років,  міста Орджонікідзе на                  2012-2014   роки»,   затверджена   26.07.2012   року   рішенням   №45   24   сесії Орджонікідзевської міської ради 6 скликання.

39.  Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,   що   здійснюються   за   рахунок   коштів   на   оздоровлення   громадян,   які постраждали   внаслідок   Чорнобильської   катастрофи)   міста   Орджонікідзе   на 2012-2014   роки»,   затверджена   26.07.2012   року   рішенням   №47  24   сесії Орджонікідзевської міської ради  6 скликання.